เมนูปิด*** การตรวจสอบสิทธิ์การเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวสามารถตรวจสอบได้ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขคำร้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ***

ค้นหาข้อมูลที่ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว

กรอกข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อทำการค้นหา
   (ตัวอย่าง RDxxxxxx)
   
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-272-9695-7, 02-272-9798 e-mail: -
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743 e-mail: cit.it@rd.go.th