เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว ทดสอบ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


*** การตรวจสอบสิทธิ์การเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวสามารถตรวจสอบได้ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขคำร้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ***

ค้นหาข้อมูลที่ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว

กรอกข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อทำการค้นหา

   (ตัวอย่าง RDxxxxxx)
   หรือ